മനുഷ്യ ശരീരം – രക്തം | പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

– രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം – ഹെമറ്റോളജി – രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം – സ്ഫിഗ്മോ മാനോമീറ്റര്‍ – രക്തത്തിലെ വര്‍ണ്ണകം – ഹീമോ ഗ്ലോബിന്‍ –…

Continue Reading →

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു :- ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ചോദ്യങ്ങൾ

1. ആധുനിക കേരളത്തിന്‍റെ നവോത്ഥാന നായകന്‍. ശ്രീ നാരായണഗുരു 2. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തിയില്‍ (1856 ആഗസ്റ്റ്‌ 20) 3. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധന്‍…

Continue Reading →

ആശയാകുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന 10 ചോദ്യങ്ങൾ_പ്രപഞ്ചവും മൂലകങ്ങളും

1. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ള മൂലകം Answer :- ഹൈഡ്രജന്‍ 2. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉള്ള മൂലകം Answer :- നൈട്രജന്‍ 3. ഭൂമിയില്‍…

Continue Reading →

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേത്-1

1.ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ? Ans: ഇരവികുളം (1978) 2.ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ? Ans: ഏഷ്യനെറ്റ്. 3.ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ല ? Ans: പാലക്കാട്.…

Continue Reading →